HAKKIMIZDA

OSKA SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ - OSEM

Kısa adı OSEM olan Oska Sürekli Eğitim Merkezi, 2015 yılı itibariyle 25 yıllık birikim ve 10.000'in üzerinde program kullanıcısına sahip olan Oska Yazılım'ın, eğitim ve danışmanlık hizmetleri birimidir.

OSKA yapı maliyeti, hakediş, ihale uygulamaları,… konularında çözümler üreten, sektörün öncüsü olmuş bir firmadır. Çalışmaları sadece paket programlar ile sınırlı olmayıp, maliyetbul.com, birimfiyat.com gibi sektörün önde gelen siteleri de dâhil olmak üzere, ürettiği programlarla entegre olarak çalışmakta olan çok sayıda internet sitesinden de hizmet vermektedir.

Özellikle kamu ihalelerinin düzenlenmesi ve kontrolü, yapım işleri ihalelerinde gereken metrajları hazırlayıp miktarları bulma, ilgili kurum fiyatlarıyla maliyet hesaplama, aşırı düşük sorgulamasına esas analizleri çıkarmak gibi ihtisasımız olan konulardaki deneyimlerimizi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek tüm sektörle paylaşmaktan gururluyuz.

Eğitimlerimiz

Eğitim programları dört ana gruptan oluşmaktadır:

  • Kurumsal Eğitimler
  • Kısa Süreli Programlar ve Seminerler
  • İçerik Esaslı Mesleki Eğitim Programları (Sertifikalı)
  • Hizmet İçi Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Ağırlıklı olarak Kamu İhale Mevzuatı konulu kurumsal eğitimlerdir. Diğerlerinden farklılığı her bir eğitimin talep eden kurum veya kuruluşa özel olarak geliştirilmesidir. Bu anlamda eğitim ihtiyacının boyutu, tarihi, süresi ile eğitimi sunacak uzmanın kurumla birlikte kararlaştırılmasıdır.

Kısa Süreli Programlar ve Seminerler

Süresi en fazla 8 saat olup ürün ve hizmete ait ana özelliklerin tanıtımı ve eğitiminden oluşur. Program bitiminde katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

 

İçerik Esaslı Mesleki Eğitim Programları (Sertifikalı)

Bir alanda ileri düzeyde bilgi kazandırmayı hedefleyen, süresi 8 saatten fazla olan ve standart bir ders planına uygun olarak yürütülen programlardır. Bu tip programların sonunda, sınavlarında başarılı olan katılımcılara, ilgili alanı belirten bir “Başarı Sertifikası” verilir. Sınavlara girmeyen ya da sınavlarda başarısız olan ancak derslerde en az % 70 katılım şartını karşılayan katılımcılar “Katılım Belgesi” alırlar.

Hizmet İçi Eğitimler

Oska'nın merkez ve bölge müdürlüklerinde çalışan personeli için düzenlenen hizmet içi eğitimler bu kapsamdadır. Ürün geliştirme, destek ve satış biriminin çalışanları bu eğitimler sayesinde en güncel bilgilerle kendilerini yenilerler.

Etkinliklerimizden Haberdar Olun