GENEL SEMİNERLER

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulamaları

SEMİNERİN AMACI

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri
  • Fiyat farkı kararnamesi
  • Fiyat farkı katsayılarının belirlenip sözleşmeye konulması
  • Uygulama esasları

KONUŞMACIMIZ

Osem Uzman Eğitimcileri

NOTLAR

Kurs giderleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (E) cetveli ile analitik bütçe sınıflandırmasına göre 03.05.09.03 Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden ödenebilir. Döner sermayeli işletmelerde ise Genel Yönetim Giderleri’nden (eğitim, seminer, kurs tertiplerinde ödeneği bulunan kalemlerden) ödenebilir.

Etkinliklerimizden Haberdar Olun