GENEL SEMİNERLER

Yapım İşlerinde Revize Birim Fiyat Hesabı

SEMİNERİN AMACI

  • İhale mevzuatında revize birim fiyat hesabına ilişkin hususlar
  • Nasıl hesaplanır?
  • Uygulamada karşılaşılan sorunlar.

KONUŞMACIMIZ

Osem Uzman Eğitimcileri

NOTLAR

Kurs giderleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (E) cetveli ile analitik bütçe sınıflandırmasına göre 03.05.09.03 Kurslara Katılım Gideri bütçe tertibinden ödenebilir. Döner sermayeli işletmelerde ise Genel Yönetim Giderleri’nden (eğitim, seminer, kurs tertiplerinde ödeneği bulunan kalemlerden) ödenebilir.

Etkinliklerimizden Haberdar Olun